Císařský den - Armentum

Podrobný program Císařského dne, v sobotu 28. srpna 2010

Podrobný program Císařského dne, v sobotu 28. srpna 2010

Podrobný program slavností, na sobotu 28. srpna 2010

Program Císařského dne

Hlavní scéna – TRIBUNA:                

10.00        SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
 
          
10.20        hudební skupina – BRAAGAS          
10.45        šermířské divadlo - ZUBŘI               

11.00        fakírská show - INFLAMENUS        
11.20        tance - HORTUS GRATIAE             
11.35        kejklíři - OVIS JOKULATORES    

12.15        hudební skupina – BRAAGAS          
12.40        kouzelník - P. LANGER                    
13.10        kat PAWOUK                                              

14.00        Císařský průvod (hold Karlu IV., slyšení, udělení Privilegií atd.….)
                   
15.15         hudební skupina – ARCUS                
15.35         orient – Inflamenus + El Raks Sá-el                                                             
16.10         šermířské divadlo - ZUBŘI „Koruna severu“                              
                                                                      
16.30         hudební skupina – BRAAGAS                    
17.00         tance - HORTUS GRATIAE                          

17.30         kouzelník - P. LANGER                   
17.50         hudební skupina – ARCUS               
18.20         tance - HORTUS GRATIAE            

18.35         kejklíři – Vagabundus Colective               
19.00         hudební skupina – BRAAGAS        

19.45         hudební skupina – ARCUS - křest nového CD                                    
20.40         šermířské divadlo - ZUBŘI               
20.55         ohňová show – INFLAMENUS      
21.15         FINÁLE, OHŇOSTROJ
 

HRAD:

10.40        kouzelník - P. LANGER                    
11.00        pěší turnaj - ARMATUS, LEPUS     

11.30        hudební skupina - INNAMORATA   
11.50        tance – EL RAKS SÁ-EL
12.05        divadlo – K. ŠKVRNOVÁ „Cínový vojáček“
 
13.00        hudební skupina - INNAMORATA
15.20        divadlo – K. ŠKVRNOVÁ „Zlatovláska“
16.00        pěší turnaj - ARMATUS, LEPUS

16.40        kejklíři - OVIS JOKULATORES
17.05        šerm - GANANCIA
17.30        hudební skupina - INNAMORATA
17.50        divadlo – K. ŠKVRNOVÁ „Kráska a netvor“

18.30        tance – EL RAKS SÁ-EL
18.45        šerm - LEPUS
 

KATOVNA, LEŽENÍ:

10.15        kejklíři - OVIS JOKULATORES
10.35        kat PAWOUK
11.05        kejklíři – VAGABUNDUS COLECTIVE

11.50        šerm - GANANCIA
12.20        šerm - ARMATUS
15.25        kouzelník - P. LANGER
 
15.55        kejklíři – VAGABUNDUS COLECTIVE
16.25        kat PAWOUK

17.20        šerm - ARMATUS
17.40        kat PAWOUK   
18.20        kejklíři - OVIS JOKULATORES
 

SMETANOVY SADY:

12.00        hudební skupina – ARCUS               
12.30        rytířské klání – Rytíři Koruny České
 

13.15        kejklíři – VAGABUNDUS COLECTIVE
15.30        středověký fotbal mnichů – Rytíři Koruny České
17.00        Rytířský turnaj na koních
   

MĚSTSKÉ HRADBY:

10.40        ukázky historické střelby - GANANCIA      
15.40        ukázky historické střelby - GANANCIA
18.10        ukázky historické střelby - GANANCIA
 

STŘELNICE:

13.00        hudební skupina - INNOMINADO
14.00        JINDRA KEJAK
15.00        IVORY GATE

16.00        GOODFELLAS
17.00        Guitar Mania – BAREK & GHALI a NORBI KOVÁCS
18.00        EL CHECO – ONE MAN MUSIC

19.00        punckrock - RAPA NUI
20.00        FruFru
 
Armentum Císařský den - Kadaň