Nadpis

Pro rok 2021 je akce zrušena

 

Krátce o slavnosti
„Císařský den“ je tradiční historická slavnost, která se koná vždy na konci srpna v Kadani. Touto akcí si připomínáme významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. 
 
Císařský den se v Kadani neodehraje ani v roce 2021. Přestože se zvláště venkovní kulturní život pomalu vrací do normálu, existují akce, které svým významem a s ním spojenou vysokou návštěvností znamenají násobně větší epidemiologické riziko, zejména riziko přenosu nechtěných mutací mezi obyvatele na konci období letních dovolených. Jsme určitě rádi, že Císařský den patří v kategorii středověkých slavností mezi rodinné stříbro regionálního až celostátního významu. Na druhou stranu v současné době je to překážka, kterou nelze překonat bez toho, aby to neohrozilo zdraví nejen návštěvníků, ale i jejich rodin, přátel a spoluobčanů. S lítostí jsme nuceni oznámit, že již druhý rok po sobě Císařský den bude po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví a krajskou hygienickou stanicí zrušen a všichni věříme, že se císař Karel se svojí družinou s o to větší slávou vrátí do Kadaně v roce 2022, přesně 665 let po historické události, kterou připomíná.

Město Kadaň, Kulturní zařízení Kadaň a Agentura Armentum


Více informací
Program

V letošním roce je vzhledem k situaci kolem COVID-19 akce zrušena.

 

Mírové náměstí

10.00 – 19.00 Středověké tržiště s ukázkami řemesel, doprovodný historický program

10.00 Slavnostní zahájení

14.00 Příjezd císaře Karla IV. a jeho družiny do města

Slavnostní ceremonie a udělení městských práv

19.30 Večerní koncert

21.00 Ohňová a akrobatická show

Večerní ceremonie zakončená slavnostním ohňostrojem

Městské hradby

11.00 - 17.00 Sedmero rytířských ctností - zábavné a soutěžní putování po městských hradbách, 

Smetanovy sady

11.00 – 19.00 Jezdecké ukázky, sokolnické ukázky, netradiční hry pro malé i velké, doprovodný historický program, ukázky živých zvířat, rytířské ležení

17.00 Rytířský turnaj na koních

Ulice Jana Švermy

11.00 – 19.00 Doprovodný historický program

Tyršova ulice

10.00 – 19.00 Doprovodný historický program

 

 

Podrobný program
RS      ÚK    KZK     Poohri_barva     Blaník
Zápatí
Mapy.cz Ubytování­ v Kadani Město Kadaň