Nadpis
Nacházíte se zde: Úvod / Zásady používání stránek

Zásady používání stránek

Provozovatelem internetových stránek www.cisarskyden.cz je agentura ARMENTUM (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.cisarskyden.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.cisarskyden.cz.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.cisarskyden.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.cisarskyden.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.cisarskyden.cz byly zveřejněny 1. 8. 2008 a od tohoto data jsou platné a účinné. 

23. Císařský den 
v Kadani

Sobota 29. 8. 2015

Program box

Mírové náměstí

10.00 – 19.00 Středověké tržiště s ukázkami řemesel, doprovodný historický program

10.00 Slavnostní zahájení

14.00 Příjezd císaře Karla IV. a jeho družiny do města

Slavnostní ceremonie a udělení městských práv

Večerní ceremonie zakončená slavnostním ohňostrojem

Kadaňský hrad a městské hradby

11.00 – 19.00 „Sedmero rytířských ctností aneb Hradní hraní“ – zábavné a soutěžní putování po městských           hradbách, hudební, taneční a divadelní vystoupení

Smetanovy sady

11.00 – 19.00 Jezdecké ukázky, sokolnické ukázky, netradiční hry pro malé i velké, doprovodný historický program, ukázky živých zvířat

17.00 Rytířský turnaj na koních 

Podrobný program
Zápatí
Mapy.cz Ubytování­ v Kadani Město Kadaň